Tenn fakler for pelsdyrene i hele Norge! (NOAH – for dyrs rettigheter)

Annonser:

I fjor arrangerte NOAH fakkeltog fra Kristiansand til Svalbard, i til sammen hele 30 byer i Norge, vil DU være med på å spre årets fakkeltoget til så mange byer som mulig? (NOAH – for dyrs rettigheter)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar