Tar Bergen kommune grep for å forhindre at vipa forsvinner? https://aasanetidende.no/nyheter/2018/02/14/roedlistet-fugl-kan-doe-ut-innen-faa-aar/ (Norsk Ornitologisk Forening)