Denne kronikken er skrevet av havmiljørådgiver Fredrik Myhre i WWF Verdens naturfond og ble publisert av Fiskeribladet Fiskaren 28. april 2017.Regjeringen svekker beskyttelsen av verdifull og sårbar natur – og fortsetter favoriseringen av olje- og gassnæringen. Vidar Helgesen og hans Klima- og miljødepartement har lagt fram en oppdatert forvaltningsplan for Norskehavet. Den er dessverre kraftig ol … (WWF-Norge)