Regjeringen har foreslått å oppheve forskrift om svarthalespove som prioritert art etter naturmangfoldloven. NOF har i sitt høringssvar tatt avstand fra dette, og mener at forslaget ikke kan vedtas nå. NOF mener at det er viktig at utkast til handlingsplan for svarthalespove følges opp.