Svarthalespove bør fortsatt være en prioritert art!

Annonser:

Regjeringen har foreslått å oppheve forskrift om svarthalespove som prioritert art etter naturmangfoldloven. NOF har i sitt høringssvar tatt avstand fra dette, og mener at forslaget ikke kan vedtas nå. NOF mener at det er viktig at utkast til handlingsplan for svarthalespove følges opp.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar