Borrevannet naturreservat i Horten står i fare for å bli roarena

Annonser:

Horten Roklubb har søkt om dispensasjon fra vernereglene for å etablere roarena i Borrevannet naturreservat i Horten i Vestfold. NOF er bekymret for at tilrettelegging for organisert roing vil være negativt for Borrevannets verdi som fugleområde og naturreservat, og anser at svært viktige naturverdier står på spill i saken.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Borrevannet naturreservat i Horten står i fare for å bli roarena

Annonser:

Horten Roklubb har søkt om dispensasjon fra vernereglene for å etablere roarena i Borrevannet naturreservat i Horten i Vestfold. NOF er bekymret for at tilrettelegging for organisert roing vil være negativt for Borrevannets verdi som fugleområde og naturreservat, og anser at svært viktige naturverdier står på spill i saken.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar