Styrket teori om at skrantesjuke (CWD) i Norge ikke kommer fra Nord-Amerika (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Lite som tyder på at smitten på villrein i Nordfjella har kommet fra Nord-Amerika. Foto: Agnete Bru… (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Styrket teori om at skrantesjuke (CWD) i Norge ikke kommer fra Nord-Amerika (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Lite som tyder på at smitten på villrein i Nordfjella har kommet fra Nord-Amerika. Foto: Agnete Bru… (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar