Årsaker til svinn i oppdrettsnæringen Seniorforsker Britt Bang Jensen ved Veterinærinstituttet skal … (Veterinærinstituttet)