NOF påklager skadefellingstillatelse i Levanger kommune: Skogn Maritime Forening har etter søknad fått innvilget fellingstillatelse på måker (gråmåke og/eller svartbak) ved Holsand i Levanger. Vi mener vilkårene i skadefellingsforskriften ikke er oppfylt, og reagerer på at kommunen gir tillatelse til skyting på et sviktende grunnlag. url Foto: John Stenersen (Norsk Ornitologisk Forening)