Veterinærinstituttet fikk støtte til seks av sine prosjekter i forskningsrådets Havbruksprogram for 2016. Prosjektene inkluderer internasjonale samarbeidspartnere i Skottland, Brasil og Chile. 10.12.2015 (Veterinærinstituttet)