I dag besluttet Stortinget at pelsdyroppdrettet i Norge skal fortsette. Men kampen er ikke over! (Dyrevernalliansen)