Næringskomiteen legger opp til brudd på Dyrevelferdsloven (NOAH – for dyrs rettigheter)

Annonser:

I 2003 lovet Stortinget å avvikle pelsdyroppdrett med mindre dyrenes miljø ble vesentlig forbedret – i dag bryter H, FrP, KrF og Sp dette løftet og vil videreføre den burdriften som faginstansene mener strider mot loven (NOAH – for dyrs rettigheter)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar