I 2003 lovet Stortinget å avvikle pelsdyroppdrett med mindre dyrenes miljø ble vesentlig forbedret – i dag bryter H, FrP, KrF og Sp dette løftet og vil videreføre den burdriften som faginstansene mener strider mot loven (NOAH – for dyrs rettigheter)