Stortinget har sikret at det blir mer forskning på krill. Det er en god nyhet for hele det sårbare økosystemet i Antarktis. – Vi har lenge arbeidet for å få et nytt forskningstokt på krill i Antarktis, og nå er det vedtatt! Dette er bra for hele det sårbare økosystemet i Antarktis, som vi må forvalte kunnskapsbasert og med den aller største forsiktighet, sier WWF-Norges svært fornøyde fagsjef Karo … (WWF-Norge)