Store antall sjøfugler drepes i fiskegarn

Annonser:

En fersk studie viser at omfanget av fugledød i forbindelse med garnfiske er skremmende. Rundt 400 000 sjøfugler blir hvert år drept i fiskegarn på global basis. Disse tallene supplerer den omfattende fugledøden i andre fiskerier. NOF ønsker at det nå skal lages en nasjonal handlingsplan for å redusere problemet.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar