NYTT OPPLEGG FOR ELGJAKT I ROMEDAL- OG STANGE ALMENNINGER (RASA) (Hjorteviltet)

Annonser:

Romedal og Stange allmenninger er to store bygdeallmenninger på Hedemarken på totalt 370.000 daa. Elgjakta står sterkt i bygdelagene våre – som mange andre steder. Opprinnelig var elgjakta forbeholdt innenbygdsboende, men i de siste årene har det vært en viss oppmyking – selv om lokale jegerinteresser fortsatt står meget sterkt. (Hjorteviltet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Nettressurser

Lille Johan spør sin far:
– Kan griser få små barn?
– Ja visst!
– Så rart, jeg trodde de bare fikk små griser, jeg.