STOP PRESS: I en flunkende ny rapport skriver Veterinærinstituttet at de har funnet svært høye konsentrasjoner av miljøgifter i hubroer. Instituttet mener mengden miljøgifter hubroer utsettes for, bl.a. fra rottegift, påvirker bestandsutvikling. Den sterkt truede hubroen er virkelig presset fra mange kanter… https://www.vetinst.no/nyheter/miljogifter-kan-skade-bestanden-av-hubro (Norsk Ornitologisk Forening)