Hubro med vingebrudd. Foto: Veterinærinstituttet. Rapporten oppsummerer analyser av rottegifter ant… (Veterinærinstituttet)