– Denne gangen må regjeringen legge fram et statsbudsjett som oppfyller de miljøkravene Stortinget har vedtatt, sier Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder i WWF Verdens naturfond. Torsdag kommer regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018.– Statsbudsjettet er det viktigste redskapet politikerne har for å ta gode beslutninger for natur og klima. I år venter vi mer penger til en rekke miljøsaker S … (WWF-Norge)