Havørna – en norsk suksesshistorie! (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

Etter at havørna ble fredet i 1968, skjedde det etter langvarig press fra NOF. Økt kunnskap om havørnas og andre rovfuglers rolle i naturen gjorde også sitt til fredning. I dag kan vi nyte Nord-Europas største rovfugl langs det meste av norskekysten. (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar