Debatten rundt kjøttproduksjonen får stadig større oppmerksomhet. Siste nytt er at norske forbrukere aldri har hatt lavere tillit til norsk kjøttproduksjon. Den lave tilliten tyder på at forbrukere begynner å stille betimelige spørsmål om vår utnytting av dyr. Flere faktorer bidrar til at folk ikke lenger kan snu det blinde øye til. (NOAH – for dyrs rettigheter)