Stabilt på et lavt nivå for åkerriksa i Norge

Annonser:

Bestanden av åkerrikse i Norge har holdt seg stabil på et lavt nivå de siste fem årene. Det er en av flere konklusjoner i NOFs nye rapport som oppsummerer arbeidet med kartlegging og overvåking av arten i perioden 2009-2013. Den norske åkerriksebestanden ligger i intervallet 50-125 individer.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar