Sommervarme i april, lappugle og hele 69 deltakere satte sitt preg på en særdeles vellykket årsmøtehelg i NOF. Foreningen ble enig om en ny strategisk plan som skal gjelde for perioden 2014-2019. Simon Rye tok to nye år som leder, mens Edvin Thesen (gjenvalg) og Christin Valsjø (nyvalg) ble valgt inn i styret for tre år.