Sparebankstiftelsen DNB støtter NOFs IBA-prosjekt!

Annonser:

NOF har nylig fått 150 000 kr. fra Sparebankstiftelsen DNB til produksjon og utsetting av informasjonsskilt i flere av våre IBAer (Important Bird and Biodiversity Areas). Skiltingen vil kunne bidra til å spre kunnskap i befolkningen om våre aller viktigste naturområder, og vil øke folks utbytte av å besøke disse områdene.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar