IEA spår høyere fart i det grønne skiftet (WWF-Norge)

Annonser:

I tiden framover vil det bli installert 2,5 vindturbiner og 30.000 solcellepaneler for hver time som går.- På tide å vri fra olje til fornybart også her hjemme, sier WWFs energirådgiver Henrik Tveter. Det internasjonale energibyrået IEA oppjusterer nå sin framskrivning av den globale utviklingen i utbygging av fornybar energi. Grunnen er sterke prisreduksjoner og bedre politikk for fornybar energi … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar