Smittsomt luftveisvirus (PRCV) påvist hos svin i Rogaland (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Resultatene kommer gjennom undersøkelser i regi av overvåkingsprogrammet for spesifikke virussykdom… (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar