Ærfuglen er rødlistet både på nasjonalt nivå og på verdensbasis. Tilbakegangen i bestandene skyldes forurensning, forstyrrelser, jakt og generell rovdrift på marine ressurser. I Sverige har man linket dårlig reproduksjon til mangel på B-vitamin (tiamin). https://www.nrk.no/nordland/dramatisk-nedgang-i-aerfuglbestanden-1.14190138 (Norsk Ornitologisk Forening)