Skrantesjuk elg fra Flesberg i Buskerud hadde flere plager (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Feltbilde av den skrantesjuke elgkua som også fikk påvist silbenstumor. Foto: Nils Ivar Røraas Ette… (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar