Norge brukte mange millioner flere forsøksdyr enn de andre landene i Europa i 216. Årsaken var oppdrettsnæringen. (Dyrevernalliansen)