Skogeiernes interesseorganisasjon vil at mer enn to tredeler av de norske ulvene skal skytes. De har påklaget vedtaket fra rovviltnemndene. – Det er ubegripelig at noen vil skyte ulv fordi den spiser elg. Ulv hører hjemme i norsk natur. Elg, hjort og rådyr er naturlig føde for ulven, sier generalsekretær i WWF-Norge Nina Jensen.Rovviltnemnda i Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark behandlet i går kla … (WWF-Norge)