Regjeringen har forspilt sin siste sjanse til å satse på klima og miljø. Det er konklusjonen etter at WWF har gjennomgått forslaget til statsbudsjett med lupe. Finansminister Siv Jensen hevder at regjeringens forslag til statsbudsjett er «tidenes klima- og miljøbudsjett». Men det er en påstand uten rot i virkeligheten, viser WWFs gjennomgang. Hovedinnvendingen mot regjeringens forslag til statsbud … (WWF-Norge)