SKJØNNE, GRØNNE TAK: Makrellterne er sterkt truet (EN). Bestanden er kraftig redusert langs kysten fra Halden til Stavanger, og for Skagerak-kysten sin del er nedgangen estimert til litt over 80 % i perioden 1986-2013. For vestlandsfylkene har også bestandsnedgangen vært dramatisk. For Norge samlet er det en bestandsnedgang i intervallet 50-80 % i perioden 1986-2014. Men mange fugler er tilpasning … (Norsk Ornitologisk Forening)