Det ble en grå helg i store deler av landet, og mange ulike vadefugler tar seg gjerne en stopp ved ulike våtmarker og fjærer når regnbygene kommer tett. Bjørn Mo kom tett på den fåtallige temmincksnipa i Hagabukta på Jæren i formiddag, en av flere viktige \ (Norsk Ornitologisk Forening)