Skal vi få gjort noe med nedgangene i fuglebestander tilknyttet kulturlandskapet og våtmarker må vi få stanset nydyrkingen av myr og restareal i jordbrukslandskapet. Da er det godt at NOF avd. Rogaland tar ansvar – og vinner frem! Vi håper Ola Elvestuen og Klima- og miljødepartementet (Norge) snarlig leverer et forslag som stanser nydyrkingen av myr, slik de har sagt de skal. http://www.birdlife.n … (Norsk Ornitologisk Forening)