I store deler av landet fortrenger grana løvskogen og stedegent fugleliv, blant annet i nordlige … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

I store deler av landet fortrenger grana løvskogen og stedegent fugleliv, blant annet i nordlige Nordland, der den er en fremmed art. Åpent terreng må vike for tettplantede plantasjefelt, og treslagsskiftet går sin gang den dag i dag. Arealpåvirkningene er meget omfattende. Dette rimer dårlig med Klima- og miljøminister Ola Elvestuens forikringer om at Regjeringen jobber mot spredning av fremmede … (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar