Flere av Europas fremste eksperter på stikkemygg og sviknott er nå samlet i Trondheim i regi av Veterinærinstituttet og Norsk institutt for naturforskning (NINA). Målet er å dele kunnskap om kartlegging og innsamlingsmetodikk på disse artene. 14.06.2016 (Veterinærinstituttet)

Flere av Europas fremste eksperter på stikkemygg og sviknott er nå samlet i Trondheim i regi av Veterinærinstituttet og Norsk institutt for naturforskning (NINA). Målet er å dele kunnskap om kartlegging og innsamlingsmetodikk på disse artene. 14.06.2016 (Veterinærinstituttet)