Mens den norske regjeringen åpner for oljeleting i iskantområdet, har amerikanerne fattet flere vedtak for å holde oljeaktiviteten unna sårbare områder i Arktis.                            USAs utenriksminister John Kerry besøker Svalbard torsdag og fredag denne uken sammen med utenriksminister Børge Brende. Under besøket vil klimaspørsmål være et av temaene som diskuteres, og da gjør Brende klokt … (WWF-Norge)