Sjøfuglseminar i Møre og Romsdal 20.-21. april 2015

Annonser:

I samarbeid med Runde Miljøsenter og Norsk Biologforening (BiO) arrangerer NOF et seminar om nord-atlantiske sjøfugler 20.-21. april i år. Arrangementet har fått den fengende tittelen «Ingen Lunde II» og er en oppfølging av et lignende sjøfuglseminar avholdt på Runde i april 2014.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Sjøfuglseminar i Møre og Romsdal 20.-21. april 2015

Annonser:

I samarbeid med Runde Miljøsenter og Norsk Biologforening (BiO) arrangerer NOF et seminar om nord-atlantiske sjøfugler 20.-21. april i år. Arrangementet har fått den fengende tittelen «Ingen Lunde II» og er en oppfølging av et lignende sjøfuglseminar avholdt på Runde i april 2014.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar