Bestandsovervåking ved NOFs fuglestasjoner i 2013

Annonser:

NOF har oppsummert resultatene fra den standardiserte overvåkingen ved fuglestasjonene Jomfruland og Lista for året 2013. Mange arter som overvintrer i Europa og Nord-Afrika viser en signifikant tilbakegang i løpet av de 24 årene overvåkingsprogrammet ved de to stasjonene har vart. Artene som trekker til tropisk Afrika gjør det markert bedre!


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Bestandsovervåking ved NOFs fuglestasjoner i 2013

Annonser:

NOF har oppsummert resultatene fra den standardiserte overvåkingen ved fuglestasjonene Jomfruland og Lista for året 2013. Mange arter som overvintrer i Europa og Nord-Afrika viser en signifikant tilbakegang i løpet av de 24 årene overvåkingsprogrammet ved de to stasjonene har vart. Artene som trekker til tropisk Afrika gjør det markert bedre!


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar