Sjeldne fugler er alltid spennende! At en sjeldenhet kan dukke opp nesten hvor som helst, er middelhavssteinskvetten fra Masfjorden i Hordaland et godt eksempel på. Bildet under er tatt av Eirik Nydal Adolfsen. Du leser alt om funnet hos oss: http://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/hordaland/nyheter/?id=2100 (Norsk Ornitologisk Forening)