Nå skal lidelsene hos sjøfugler stanses!

Annonser:

NOF avd. Finnmark har gjentatte ganger fokusert på skadene på sjøfugl fra fiskeredskaper. I et møte med Mattilsynet nylig ble alvoret i situasjonen understreket, og det ble diskutert konkrete tiltak for å stanse strømmen av eksempler på lidende sjøfugler i Finnmark. Dette må la seg løse!


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar