Muselort som følger med vedkubber inn i huset, er en vanlig smittekilde til musepest. Viruset kan føre til sykdom hos mennesker. >> (Newswire Dyr)