NOF har sammen med Naturvernforbundet, WWF, DNT og SABIMA sendt en siste appell til OED om å si endelig nei til utbygging av vindkraftverk på Siragrunnen. På grunn av det massive fugletrekket anser vi Siragrunnen til å være et enda mer konfliktfylt område enn Smøla, med flere berørte truede arter.