Endring i fiskediagnostikk for kunder i Møre og Romsdal (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Fiskeprøver for sjukdomsoppklaring fra Møre og Romsdal skal heretter sendes til Veterinærinstituttets regionale laboratorier i Bergen eller Trondheim. 22.12.2015 (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar