Planene om et vindkraftverk på Siragrunnen er ikke skrinlagt for godt. Lokale stortingspolitikere jobber i kulissene for utbygging, mens NOF er en av fem organisasjoner som nå går sammen for å ta vare på de store naturverdiene i området. 180 meter høye vindturbiner gjennom Norges viktigste trekk-korridor for fugler er en svært dårlig idé!