6. juni gav Stortinget etter for et mangeårig press fra Senterpartiet og aktører i beitenæringene, og gjorde vedtak som åpner for økt skyting av kongeørn i Norge. Vedtakene er fattet på såpass sviktende faktagrunnlag at det ikke kan få passere. Din signatur i vår kampanje er en vital støtte til kongeørna. (Norsk ornitologisk forening)