Arrangerer konferanse om vold i nære relasjoner

Vold mot dyr

I morgen går den første rundbordskonferansen om vold mot dyr og vold mot mennesker av stabelen.

Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Pixabay.com.
T torsdag 20. september arrangeres rundbordskonferansen “Se sammenhengen” av Dyrebeskyttelsen Norge, NMBU Veterinærhøgskolen og Krisesentersekretariatet. Temaet for konferansen er sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker, og hvordan ulike aktører kan samarbeide om å avdekke og forebygge voldssaker.

Se Sammenhengen

Gjennom årenes løp har det blitt godt kjent at det finnes en sammenheng mellom vold mot dyr og vold mot mennesker. Det betyr at i husholdninger hvor familiemedlemmer mishandles, vil det ofte være slik at dyrene også står i faresonen for å bli utsatt for vold. Det er heller ikke ukjent at det i saker hvor ville dyr, eller andres dyr er offer, finnes det ofte historikk om vold hjemme hos voldsutøveren.
Rundbordskonferansen skal samle aktører fra blant annet voldsfeltet, veterinærfeltet, helsevesenet og dyrevern, for å komme med ideer til hvordan man kan styrke samarbeidet mellom de ulike aktørene og etatene i Norge for å forhindre voldssaker.

blir værende i voldelige hjem

Ifølge forskning fra både Nederland og USA er det mange som velger å blir værende i voldelige forhold i frykt for at familiedyret skal bli den voldsofferet når man forlater voldsutøveren. Det er ukjent hvor mange voldsutsatte som blir værende i voldelige hjem i Norge i frykt for familiedyrets liv og helse, men det anslås å være stor underrapportering på denne problematikken.
I dag finnes det kun ett krisesenter i Norge som tillater familiedyr, det er derfor et stort behov for å etablere tilbud til voldsutsatte menneskers dyr. Vest-Agder krisesenter vil i løpet av rundbordskonferansen ta opp denne problematikken.

Etablerer organisasjonen VIDERE

Dyrebeskyttelsen Norge har tatt initiativet til å etablere organisasjonen VIDERE – stopp vold i nære relasjoner. Organisasjonens formål er blant annet å fremme samarbeid mellom ulike aktører, fremme forskning på sammenhengen mellom vold mot dyr og vold i nære relasjoner og utføre informasjonsarbeid ut mot fagpersonell og voldsutsatte.
Organisasjonen har også som mål å etablere TryggeHjem – en krisehjemsordning/fosterhjemsordning for familiedyr som må evakueres ut av voldsutsatte husholdninger.
Rundbordskonferansen avholdes på NMBU Veterinærhøgskolen på Adamstuen i Oslo, torsdag 20. september.

The post Arrangerer konferanse om vold i nære relasjoner appeared first on Dyrebeskyttelsen Norge.

Legg igjen en kommentar