Seint høsttrekk hos vestlig tundragås

Annonser:

To underarter av tundragjess er observert i Norge – den østlige nominatunderarten albifrons og den vestlige flavirostris. Den vestlige underarten har gått tilbake i antall de siste årene. Høsten 2011 har en del av bestanden blitt blåst over havet til Norge! Mange titalls fugler er observert i Norge de siste dagene.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar