Sandsvale er en rødlistet fugleart, med påvist tilbakegang i flere europeiske land, inkludert … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Sandsvale er en rødlistet fugleart, med påvist tilbakegang i flere europeiske land, inkludert Norge. Skal bestanden av sandsvale kunne ta seg opp igjen trengs alle gode tiltak! Lokaliteter som tidligere har vært benyttet av sandsvaler, men som har blitt mindre attraktive på grunn av ras o.l., kan enkelt restaureres ved å justere sandfasaden/helningsvinkel. Helt eller tilnærmet vertikal helling vil … (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Nettressurser

Lille Johan spør sin far:
– Kan griser få små barn?
– Ja visst!
– Så rart, jeg trodde de bare fikk små griser, jeg.