WWF og Norsk Friluftsliv lanserte i juni en rødliste for truede naturopplevelser. Den får stadig flere nominasjoner – 74 stykker er registrert så langt. – Barnelek i en blomstereng. En blikkstille morgen i skjærgården. Friheten i det vidåpne høyfjellet. Stillheten blant høye trær og myk mose i en dyp skog. Det er noen av de mange naturopplevelsene som nordmenn er redde for å miste. Truslene er var … (WWF-Norge)