Helt uforståelig og veldig trist av våre nye marine nasjonalparker blir brukt som lekeplass for vannscootere! Langs hele kysten trues allerede sårbart fugleliv i livets mest kritiske fase. NRK Vestfold Miljødirektoratet Klima- og miljødepartementet (Norge) https://www.nrk.no/vestfold/blaser-i-vannskuterforbud-i-nasjonalparker-1.14127504 (Norsk Ornitologisk Forening)