Rikt fugleliv i friskmeldt skog?

Annonser:

Skog, skogbruk og skogvern er omdiskuterte temaer. Mange har meninger om skogen og hvordan vi kan utnytte de fornybare ressursene den representerer. Bruk av skogen har konsekvenser for både landskap og naturmangfold, og i høyeste grad fuglelivet. Det må få fokus hos våre folkevalgte, som proklamerer sine planer for skogen med høy og klar røst for tiden.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar